ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
  รายละเอียด : ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน