ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขอเลื่อนรับเอกสารลงทะเบียนคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
  รายละเอียด : ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ และประกาศกำกับพลังงานเรื่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 แต่สถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลก จึงขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนคืนฯ ที่ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกไปก่อน ทั้งนี้ให้ยืนผ่านช่องทางอื่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน