ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.นาทราย เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.นาทราย เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ตามเอกสารแนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน