ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน