ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน