ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาทราย เข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย ณ วัดพระมหาธาตุ วรวิหาร
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.40 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 แต่งกาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา สำหรับประชาชนทั่วไป แต่งกายเสื้อสีเหลือง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 แต่งกายข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก /สำหรับประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง /จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน