กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอพอเพียง
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กำหนดจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรมีทักษะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 ครัวเรือน ทั้งตำบลนาทราย กำหนดจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**