E-Service

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 QR Facebook ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย
30 มิ.ย. 2563
2 เพจ ศพด.ตำบลนาทราย…คลิก
29 มิ.ย. 2563
3 QR Facebook และ QR เว็บไซต์อบต.นาทราย

 

07 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
สมัครได้ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบออนไลน์ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
สอบถามติดต่อโทร 075-466922, 0936299361
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlt0C-HoEbIkWQDfBuuheHmj8ETREC_JAFDNQmNVQQOlc1UA/viewform?usp=sf_link
02 มิ.ย. 2563