แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

11 ตุลาคม 2564 ทดสอบ01
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ส.ค. 2564
2 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564)ดาวน์โหลดเอกสาร
09 ส.ค. 2564
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564)ดาวน์โหลดเอกสาร
15 มิ.ย. 2564
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564)ดาวน์โหลดเอกสาร
07 มิ.ย. 2564
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ก.พ. 2564
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2563
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ก.พ. 2563
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
05 ก.พ. 2563
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
11 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ม.ค. 2563
12 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
22 พ.ย. 2562
13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
07 พ.ย. 2562
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2562
15 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่3/2562)ดาวน์โหลดเอกสาร
31 พ.ค. 2562
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2/2562)ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มี.ค. 2562
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ม.ค. 2562
18 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
03 ต.ค. 2561
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ก.ย. 2561
20 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ต.ค. 2560
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
21 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ต.ค. 2560
22 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลดเอกสาร 14 ต.ค. 2559