สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ย. 2562
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
01 ส.ค. 2562
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 
01 ก.ค. 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
04 มิ.ย. 2562
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
01 พ.ค. 2562
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
01 เม.ย. 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
25 ม.ค. 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
516
25 ธ.ค. 2561
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
513
23 พ.ย. 2561