ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการร้องเรียนการทุจริต
02 เม.ย. 2564
2 ไม่พบการทุจริต
08 พ.ค. 2563