ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย